పంచాయతీ సెక్రటరీ సిలబస్

AP  పంచాయతీ  సెక్రటరీ – సిలబస్- పరీక్షా విధానం
స్క్రీనింగ్‌ పరీక్ష – 150 marks

 Part-A            జనరల్‌ స్టడీస్ & మెంటల్‌ ఎబిలిటీ -75 marks
  Part-B   గ్రామీణాభివృద్ధి – ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పై  ప్రత్యేకదృష్టితో  గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సమస్యలు -75 marks
                                                                   మెయిన్స్‌  -300 marks
పేపర్‌-1               జనరల్‌ స్టడీస్ & మెంటల్‌ ఎబిలిటీ -150 marks పేపర్‌-2  . గ్రామీణాభివృద్ధి – ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పై  ప్రత్యేకదృష్టితో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సమస్యలు .  150 marks

సిలబస్ ను డౌన్లోడ్ చేయండి క్లిక్ :- https://drive.google.com/open?id=1H-kYAGekgM_Xr4XtcXRH99qdXfXZWsdh