విపత్తు నిర్వహణ

గ్రూప్స్ ఛానెల్ కు సబ్ స్క్రైబ్ కావడానికి క్లిక్ చేయండి
https://www.youtube.com/channel/UCsT09Rkupo6zVbvW5Qrbv5w


నెగిటివ్ మార్క్స్ ని అధిగమించడం ఎలా ?

NDRF PDF కోసం క్లిక్ చేయండి : https://drive.google.com/open?id=1Zj52Cd_lLC7ThvpLrIZ4y04XttVDwkrN