0

మిగిలిన పోస్టులకు త్వరలో మిగతావారికి అవకాశం..

 ప్రస్తుతం ఇస్తున్న కాల్ లెటర్స్ /సెలక్షన్ జాబితా ప్రకారం స్థానిక ,స్థానికేతర జిల్లాలో చోటు దక్కినవారు ఏదో ఒక జిల్లానే  ఎంపిక చేసుకుని దృవీకరణ పత్రాలతో వెరిఫికేషన్ కు హాజరు కావలసి వుంటుందని …PR కమిషనర్ తెలియచేసినట్లు పత్రికల్లో వచ్చింది  ప్రస్తుతం ఇస్తున్న కాల్ లెటర్స్ /సెలక్షన్ జాబితా ప్రకారం స్థానిక ,స్థానికేతర జిల్లాలో చోటు… Continue Reading