FBO రివైజ్డ్ key విడుదల

appsc FBO రివైజ్డ్ keyను విడుదల ను విడుదల చేసింది .4 ప్రశ్నలను తోలగించింది.

ఈ 4 ప్రశ్నల పై అభ్యంతరాలను 19.07.2019 లోగా appsc కి పంపాలి